Tag Archives: routing

Routing w ASP.NET MVC

clip_image001

Routing jest to pewnego rodzaju wzór adresu URL, który mapowany jest do odpowiedniej akcji kontrolera lub po prostu do pliku który ma zostać zwrócony. Konfiguracja routingu znajduje się w klasie RouteConfig (w folderze App_Start), w statycznej metodzie RegisterRoutes. Metoda ta wywoływana jest w metodzie Aplication_Start() w klasie MvcApplication z pliku Global.asax.cs. Domyślnie w nowo stworzonym projekcie ASP.NET MVC klasa RouteConfig wygląda tak:

W ciele metody RegisterRoutes widzimy wywołanie metody IngoreRoute. Dzięki temu do listy ignorowanych ścieżek zostanie dodana ścieżka wskazująca na jakikolwiek zasób z rozszerzeniem .xsd. Metoda MapRoute, definiuje nam regułę routingu. Należy pamiętać o kolejności definiowanych zasad routingu, ponieważ działa tutaj reguła pierwszego dopasowania, pierwsza pasująca reguła zostanie użyta.
W ASP.NET MVC 5 dodatkowo wprowadzone zostały atrybuty routingu. W celu uruchomienia routingu na podstawie atrybutów należy dodać wywołanie Metody MapMvcAttribytesRoutes w metodzie RegisterRoutes:

Atrybuty routingu pozwalają na dekorowanie akcji atrybutem Route z określeniem zasady routingu:

Dodatkowo atrybuty mogą zawierać ograniczenia, np. :

Gdzie X jest ograniczeniem: datetime, decimal, double, float, guid, int, length(n), long, max(n), maxlength(n), min(n), minlength(n), range(n,m), regex(someRegExp).

Pisząc o routingu, należy także wspomnieć o możliwości definiowania obszarów. Kiedy chcemy użyć w naszej aplikacji kilku kontrolerów o takiej samej nazwie (np. jeden do panelu admina, a drugi dla pozostałych użytkowników), przydatne mogą się okazać obszary – RouteArea. Definiując obszar, wyeliminujemy problem wyboru odpowiedniego kontrolera.

Wtedy link do akcji kontrolera z uwzględnieniem obszaru prezentuje się następująco: